محاسبه توان (magnitude) تصویر - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

محاسبه توان (magnitude) تصویر

+2 امتیاز
85 بازدید
میخام از توان تصویر استفاده کنم خودم به صورت دستی با OpenCV پیاده سازیش کردم خود کابخانه همچین تابعی نداره؟

 

متشکر
سوال شده اسفند 9, 1392  بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 5 31

1 پاسخ

+3 امتیاز
 
بهترین پاسخ

اگر خودتون قصد دارید به صورت دستی پیاده سازی  کنید با توجه سوبل در راستای افقی (Gx) و عمودی (Gy)  را محاسبه کنید سپس نرم بین Gx و Gy را محاسبه نمایید.به صورت زیر :

 = مقدار توان در هر پیکسل

 

توی کتابخانه OpenCV هم می توانید از تابع  cartToPolar جهت بدست آوردن توان تصویر استفاده کنید.

به صورت زیر :


Mat img = imread("d:/2.bmp",0);
	Mat sbl_x,sbl_y;
	Sobel(img,sbl_x,CV_32FC1,1,0);
	Sobel(img,sbl_y,CV_32FC1,0,1);
	
	Mat mag,angle;
	
	cartToPolar(sbl_x,sbl_y,mag,angle,true);

 

پاسخ داده شده اسفند 28, 1392 بوسیله ی مصطفی ساتکی (امتیاز 17,035)   17 26 66
...