سوالات تگ گذاری شده اخیر یادگیری عمیق - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۹۷ نفر آنلاین
۰ عضو و ۱۹۷ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر یادگیری عمیق

یادگیری عمیق از زیر شاخه های یادگیری ماشین است.این روش ویژگی را به صورت سلسله مراتبی از لایه های مختلف از طریق توابع غیر خطی استخراج می کند ورودی هر لایه خروجی لایه قبلی است و آموزش آن می تواند به صورت با ناظر یا بدون ناظر باشد.در واقع تک لایه مخفی در شبکه عصبی با تعدادی زیادی(deep) لایه جایگزین شده است.
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده دی 25  بوسیله ی majid87 (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده دی 5, 1396 بوسیله ی nihad (امتیاز 11)  
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آذر 30, 1396 بوسیله ی ثریا (امتیاز 27)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده آذر 28, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده آذر 27, 1396 بوسیله ی همایون (امتیاز 21)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده آذر 26, 1396 بوسیله ی همایون (امتیاز 21)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 24, 1396 بوسیله ی Soon (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 66 بازدید
سوال شده آذر 21, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده آذر 9, 1396 بوسیله ی roshanak (امتیاز 29)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده آذر 6, 1396 بوسیله ی amin_sajadi (امتیاز 16)  
+1 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده دی 25 بوسیله ی majid87 (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده دی 5, 1396 بوسیله ی nihad (امتیاز 11)  
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آذر 30, 1396 بوسیله ی ثریا (امتیاز 27)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده آذر 28, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده آذر 27, 1396 بوسیله ی همایون (امتیاز 21)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده آذر 26, 1396 بوسیله ی همایون (امتیاز 21)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 24, 1396 بوسیله ی Soon (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 66 بازدید
سوال شده آذر 21, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده آذر 9, 1396 بوسیله ی roshanak (امتیاز 29)   2
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده آذر 6, 1396 بوسیله ی amin_sajadi (امتیاز 16)  
+1 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
...