استخراج کانتور در OpenCV - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

استخراج کانتور در OpenCV

+2 امتیاز
244 بازدید

سلام به دوستان.

 

از روش زیر برای استخراج کانتور استفاده کردم ولی نمی دونم چرا خطا میده.
 

	vector <vector<Point>> contours;

	Mat src(500,500,CV_8UC1,Scalar::all(0));
	circle(src,Point(200,200),200,Scalar::all(255),1);
	findContours(src.clone(),contours,Mat(),CV_RETR_EXTERNAL,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

 

 

سوال شده بهمن 16, 1392  بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,686)   5 13 48

1 پاسخ

+3 امتیاز
 
بهترین پاسخ

سلام فرنوش خانم. واسه چی وقتیکه heirachy رو نیاز ندارید به صورت Mat() خالی می فرستید .نباید اگر نیاز ندارید از signature دوم تابع باید استفاده کنید.

به این صورت اصلاح کنید کد خدتونو

vector <vector<Point>> contours;
 
Mat src(500,500,CV_8UC1,Scalar::all(0));
circle(src,Point(200,200),200,Scalar::all(255),1);
findContours(src.clone(),contours,CV_RETR_EXTERNAL,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

 

پاسخ داده شده بهمن 17, 1392 بوسیله ی مصطفی ساتکی (امتیاز 17,035)   17 26 66
...