سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

وبـــلاگ هــفت خــط کــد


آموزش های برنامه نویسی
۱۶۰ نفر آنلاین
۲ عضو و ۱۵۸ مهمان در سایت حاضرند

سوالات تگ گذاری شده اخیر پردازش تصویر

منظور از پردازش تصویر گرفتن ورودی از نوع تصویر و انجام عملیات های مختلف بر روی آن و دادن عکس یا یکسری داده مربوط به عکس به عنوان خروجی است .
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده دی 17 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده دی 13 بوسیله ی SS (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده دی 6, 1396  بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آذر 30, 1396 بوسیله ی seddimah (امتیاز 27)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
2 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده آبان 17, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده آبان 15, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده آبان 14, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده آبان 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 5 31
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده آبان 9, 1396 بوسیله ی m_mosavi68 (امتیاز 10)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آبان 3, 1396 بوسیله ی narges (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 51 بازدید
سوال شده آبان 3, 1396 بوسیله ی seddimah (امتیاز 27)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 28, 1396 بوسیله ی فاطمه هوش مصنوعی (امتیاز 8)  
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده دی 17 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده دی 13 بوسیله ی SS (امتیاز 8)  
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده دی 6, 1396 بوسیله ی sailent (امتیاز 386)   1 6 36
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آذر 30, 1396 بوسیله ی seddimah (امتیاز 27)   3
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده آذر 29, 1396 بوسیله ی SAFIR (امتیاز 20)  
0 امتیاز
2 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
سوال شده آبان 17, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده آبان 15, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده آبان 14, 1396 بوسیله ی matlabhosein (امتیاز 30)   1 2
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده آبان 11, 1396 بوسیله ی ابید (امتیاز 272)   2 5 31
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده آبان 9, 1396 بوسیله ی m_mosavi68 (امتیاز 10)   1
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آبان 3, 1396 بوسیله ی narges (امتیاز 8)   1
0 امتیاز
0 پاسخ 51 بازدید
سوال شده آبان 3, 1396 بوسیله ی seddimah (امتیاز 27)   3
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 28, 1396 بوسیله ی فاطمه هوش مصنوعی (امتیاز 8)  
...